Päiviä jäljellä:
 

Kilpailuohjeet

Etusivu
Kilpailuorganisaatio
Historia
Kilpailukutsu ja
aikataulu
Kilpailuohjeet
Radat
Ilmoittaudu
Ruokatilaukset
Tulokset
Kuvagalleria
Linkit

Copyright 2002
Espoo-Suursaari Race
Kilpailuohjeet

På Svenska

ESPOO - SUURSAARI RACE 2002
ALUSTAVAT K I L P A I L U O H J E E T

ESPOON MERENKÄVIJÄT
ESPOON PURSISEURA
ESBO SEGELFÖRENING
KIVENLAHDEN VENEKERHO

Sisällysluettelo:

1. Säännöt

2. Turvallisuuskatsastus, katsastustodistusten tarkastus

3. Kilpailutoimistot ja lopullisten kilpailuohjeiden jako

4. Kipparikokous ja tiedotukset kilpailijoille

5. Tasoitukset

6. Lähtöajat ja lähtöviestit

7. Radat

8. Lähtöalue ja lähtölinja

9. Takaisinkutsu

10. Väliaikaraportointi

11. Maalialue ja maalilinja

12. Vaihtoehtoiset rangaistukset

13. Protestit

14. Meripelastus ja keskeyttäminen

15. Moottorinkäyttö akun latausta varten

16. Tulokset

17. Palkintojen jako

18. Liitteet

1. SÄÄNNÖT

Kilpailussa noudatetaan ISAF:n purjehduksen kilpailusääntöjä 2001-2004, IMS-/ORC Club- ja LYS-sääntöjä sekä määräyksiä, näitä kilpailuohjeita sekä kilpailuohjelmaa.

Suomen aikaa kello 23.00 - 04.00 välisenä aikana ISAF:n kulkuoikeuksia koskevat 2 osan säännöt korvataan meriteiden sääntöjen vastaavilla määräyksillä.

Kilpailevien veneiden tulee olla katsastettu vuonna 2002 luokkaan 2 ja niillä tulee olla katsastustodistus siitä.

Katsastusvarusteiden lisäksi veneissä tulee olla seuraavat varusteet:

Luvallinen VHF, jonka tulee olla auki ja toimiva koko kilpailun ajan, ja jonka antenni on asennettu vähintään 2 metriä kannen yläpuolelle.

Varavalot (esim. vihr./pun. taskulamppu).

Elämänlangat ja turvavaljaat jokaiselle miehistön jäsenelle.

Seuraavien merikorttien on oltava kilpailevassa veneessä:

-Yleiskartat 901 ja 902.

-Rannikkokartat numerot 15, 16, 17 ja 18 sekä 19 luokkien IMS 1, IMS 2, LYS 1-3 ja Avoin vararataa varten, vaihtoehtoisesti merikorttisarjat A ja B / Z.

Lisäksi suositellaan pelastuslauttaa, joka on katsastettu kesäkuussa 2000 tai sen jälkeen ja jonka kapasiteetin saa ylittää yhdellä hengellä.

Mikäli luokkamääräykset poikkeavat kilpailuohjeista, kilpailuohjeet pätevät.

Mainonnassa noudatetaan ISAF:N liitteen 1 määräyksiä koskien miehistö ja venekohtaista mainontaa, IMS, ORC Club JA LYS- luokissa noudatetaan ryhmän C määräyksiä. Järjestäjät pidättävät oikeuden vaatia kilpailijoita kiinnittämään veneisiinsä kilpailua sponsoroivien yritysten mainoksia.

Kilpailuohjeissa kohdassa 12. on VAIHTOEHTOISET RANGAISTUKSET.

Kilpailevien veneiden on purjehdittava mitta-/katsastustodistukseen merkityllä purjenumerolla. LYS - veneet voivat anomuksesta saada poikkeusluvan käyttää muuta purjenumeroa osassa purjeista.

Kilpailevat veneet purjehtivat seuralippu ja kilpailuviiri ylhäällä seuraavin rajoituksin:

SEURALIPUN SAA POISTAA PALUUMATKALLA VENEEN YLITETTYÄ LINJAN HRAMTSOW - GRÅSKÄRSBÅDAN, edellyttäen, että vene ei ole keskeyttänyt.

Kilpailevien veneiden on oltava vastuuvakuutettuja.

2. TURVALLISUUSKATSASTUS

Jokaisen veneen tulee täyttää edellä mainitut katsastus- ja turvallisuusvaatimukset.

Kilpailun järjestäjät suorittavat veneille katsastuksia pistokokeina ennen kilpailua sekä sen jälkeen.

3. KILPAILUTOIMISTOT JA LOPULLISTEN KILPAILUOHJEIDEN JAKO

KILPAILUTOIMISTO sijaitsee EMK:n satamassa Espoossa HAUKILAHDESSA.

Kilpailuohjeiden jako tapahtuu kilpailutoimistosta torstaina 6.6.2002 kello 18.00 - 20.00 ja perjantaina 7.6.2002 alkaen kello 14.00. Puh: 4128 145

Kilpailuohjeita noudattaessa on esitettävä:
- Lopullinen miehistöluettelo ja katsastusvakuutus, jonka kippari allekirjoittaa.
Kilpailuun osallistuvilla miehistönjäsenillä on oltava mukana voimassa oleva ulkomaanpassi.

KILPAILUTOIMISTO siirtyy PENTALAAN lauantaina 8.6.2002.

- Kilpailutoimisto Pentala, (maali)

Avoinna klo 12.00 alkaen kilpailun loppuun

4. KIPPARIKOKOUS JA TIEDOTUKSET KILPAILIJOILLE

Kipparikokous on Haukilahdessa perjantaina 7.6.2002 klo 17.50. Tiedotukset kilpailijoille pannaan viralliselle ilmoitustaululle, joka on 7.6.2002 klo 20.00 saakka EMK:n Haukilahden kilpailutoimiston seinällä. 8.6.2002 virallinen ilmoitustaulu siirtyy ESF:n kerhomajalle Pentalaan, jossa se on kilpailun päättymiseen saakka. Tämän jälkeen on virallinen ilmoitustaulu EMK:n kilpailutoimistoimiston seinällä Haukilahden satamassa. Kilpailijoiden huomio kiinnitetään nostamalla viestilippu L äänimerkin saattamana EMK:n viralliseen lipputankoon Mellstenin niemen kärjessä. Mahdolliset muutokset purjehdusohjeisiin asetetaan nähtäväksi ennen kello 17.30 7.6.2002.

5. TASOITUKSET

IMS ja ORC-Club- tuloslaskenta suoritetaan ”Performance Line Scoring / Offshore” järjestelmällä.

LYS - luokissa käytetään ”aikaa - matkalle” tasoitusta.

Avoimen luokan veneet purjehtivat omana luokkana ilman tasoituksia.

6. LÄHTÖAJAT JA LÄHTÖVIESTIT SÄÄNNÖN 26. MUKAAN

Lähtöaika Luokka Viestilippu

19.00 LYS 4 E

19.10 IMS 3 F

19.20 LYS 3 G

19.30 IMS 2 H

19.40 LYS 2 J

19.50 LYS 1 K

20.00 IMS 1 L

20:10 AVOIN M

Varoitusviesti: Luokkalippu + 1 äänimerkki (laukaus) – 5 minuuttia ennen lähtöä

Valmiusviesti: Lippu P + 1 äänimerkki – 4 minuuttia ennen lähtöä

1 minuutti: Lippu P lasketaan + 1 pitkä äänimerkki

Lähtö: Luokkalippu lasketaan + 1 äänimerkki (laukaus)

Kilpailija ei saa kutsua lähtöalusta VHF-radiolla!

7. RADAT

Suomen sisäisiltä aluevesiltä poistuminen sekä sisäisille aluevesille tulon on tapahduttava Gråskärsbådanin ja Hramtsowin tutkamerkin välistä. Tämä tarkoittaa, että ei saa purjehtia uloimpien luotojen pohjoispuolella. (Merivartioston vaatimus)

RATA A (LYS 3, IMS2, LYS2, LYS1, IMS1 ja Avoin) pituus n.169mpk

- Lähtölinja ylitetään luoteesta kaakkoon. Katso karttaluonnos liite 2.
- Miessaaresta pohjoiseen oleva pohjoisviitta jätetään oikealle.
- Rönnbuskenista pohjoiseen oleva oranssinvärinen poiju jätetään oikealle. n. P 60 07,8’ I 24 52,2’
- Gråskärsbådanin itämerkin n. P 60 02´ I 24 54´ ja Hramtsowin tutkamerkin n. P 60 02´ I 24 58´ välistä (Merivartioston vaatimus).

- Helsingin kasuuni jätetään vasemmalle.
- Kalbådagrund - kasuuni jätetään vasemmalle.
- Luodematalan pohjoisjääpoiju n. P 60 10´ I 26 39´ jätetään oikealle.
- Suursaari ja sen rannassa olevat luodot jätetään oikealle.
- Luodematalan pohjoisjääpoiju jätetään vasemmalle.
- Kalbådagrund - kasuuni jätetään oikealle.
- Helsingin kasuuni jätetään oikealle.
- Gråskärsbådanin itämerkin ja Hramtsowin tutkamerkin välistä. (Merivartioston vaatimus).
- Trutkobbenin eteläpuolella oleva eteläjääpoiju n. P 60 05,5´ I 24 52,5´ jätetään vasemmalle.
- Koirasaaren pohjoisviitta n. P 60 05´ I 24 51´ jätetään vasemmalle.
- Kytön loiston pohjoispuolella oleva pohjoisviitta jätetään vasemmalle.
- Kytön pohjoispuolella oleva pohjoisviitta n. P 60 04´ I 24 43´ jätetään oikealle.
- 4,9 m väylää pohjoiseen maalilinjalle. Katso karttaliite 3.

HUOMIOIKAA maalilinjan jälkeen karttaluonnoksessa väylän ulkopuolella olevat kivet.

RATA B (IMS 3 , LYS 4) pituus n.158mpk

- Lähtölinja ylitetään luoteesta kaakkoon. Katso karttaluonnos liite 2.
- Miessaaresta pohjoiseen oleva pohjoisviitta jätetään oikealle.
- Rönnbuskenista pohjoiseen oleva oranssinvärinen poiju jätetään oikealle. n. P 60 07,8’ I 24 52,2’
- purjehditaan Gråskärsbådanin itämerkin n. P 60 02´ I 24 54´ ja Hramtsowin tutkamerkin n. P 60 02´ I 24 58´ välistä. (Merivartioston vaatimus).
VAROITUS! Kustaa Adolfin kari, jonka päällä on erikoismerkki ja sen itäpuolella olevat itämerkit, ovat rata-alueella!
- Kalbådagrund - kasuuni jätetään vasemmalle.
- Luodematalan pohjoisjääpoiju n. P 60 10´ I 26 39´ jätetään oikealle.
- Suursaari ja sen rannassa olevat luodot jätetään oikealle.
- Luodematalan pohjoisjääpoiju jätetään vasemmalle.
- Kalbådagrund - kasuuni jätetään oikealle.
- Hramtsowin tutkamerkki jätetään oikealle.
- Gråskärsbådanin itämerkki jätetään oikealle.
- Koirasaaren pohjoismerkki n. P 60 05´ I 24 51´ jätetään vasemmalle.
- Kytön loiston pohjoispuolella oleva pohjoisviitta jätetään vasemmalle.
- Kytön pohjoispuolella oleva pohjoisviitta n. P 60 04´ I 24 43´ jätetään oikealle.
- 4,9 m väylää pohjoiseen maalilinjalle. Katso karttaliite 3.

HUOMIOIKAA maalilinjan jälkeen karttaluonnoksessa väylän ulkopuolella olevat kivet.

VARARADAT C JA D

Mikäli järjestäjistä johtumattomista syistä ei voida purjehtia ratoja A ja B korvataan ne radoilla C ja D, jolloin niistä annettava rataselostus jaetaan viimeistään kipparikokouksessa (liite 8), sekä julkaistaan virallisella ilmoitustaululla. Purjehdittava kilpailurata viestitetään lähtöaluksesta.

8. LÄHTÖALUE JA LÄHTÖLINJA

Lähtöalue on Miessaaren selällä n. 0.5 mpk Mellstenin niemen kärjestä kaakkoon. Katso karttaluonnos (liite 2.).

Lähtölinjan suunnan määrittävät oranssinvärisellä lipulla varustettu lipputanko, joka on sijoitettu lähtöalukseen ja sen vasemmassa päässä oleva oranssinvärinen poiju.

Linjan pituuden rajoittaa em. poiju ja lähtöaluksen viereen ankkuroitu punakeltainen lippu.

9. TAKAISINKUTSU

Yksittäinen palautus viestitetään ISAF:n 29.2 mukaisesti. Myös kanavalla 77 pyritään ilmoittamaan varaslähdöstä.

Yleinen palautus viestitetään ISAF:n 29.3 mukaisesti. Ensimmäinen korvausviiri lasketaan 4 min. lähtöviestin jälkeen.

Uusi varoitusviesti annetaan 5 min. takaisin kutsutun lähdön lähtöviestin jälkeen

Seuraavien luokkien lähdöt siirtyvät vastaavasti.

10. VÄLIAIKARAPORTOINTI

Kilpailevien veneiden on tehtävät väliaikaraportit VHF:llä seuraavista reittipisteistä:

- kun Luodematalan pohjoisjääpoiju on etelässä sekä meno-, että paluumatkalla.

(Kerro onko vene lähdössä kiertämään Suursaarta vai palaamassa sieltä).

- kun Gråskärsbådanin itämerkki sivuutetaan paluumatkalla

- Raportoiva vene kutsuu VHF KANAVALLA 77 :

”Suursaari race, Suursaari Race, tässä (veneen nimi)”

- Tukiasema vastaa:

(veneen nimi) tässä Suursaari Race”.

- Vene vastaa:

(Tässä ”Veneen nimi”, purjenumero, raportointipaikka ja sivuutusaika)”

- Tukiasema kuittaa:

Kiitos, ”Veneen nimi, aika”, loppu.

- Tämän jälkeen on seuraavan veneen vuoro kutsua tukiasemaa.

Useiden veneiden ohittaessa raportointipaikan yhtäaikaisesti , voi raportoinnin suorittaa sujuvuuden takaamiseksi hieman myöhemminkin.

Raportointien laiminlyöminen aiheuttaa sijoituksen huonontamisen yhdellä sijalla. (kts.12)

TUULI- JA VÄLIAIKARAPORTIT on täytettävä huolellisesti ja kaavake jätetään välittömästi maaliintulon jälkeen Pentalan kilpailukansliaan. (Tuulitiedot vapaaehtoisia).

Advertisement
Black Latte
Lose weight with us!
https://blacklatteofficial.com/

11. MAALIALUE JA MAALILINJA

Maalilinja sijaitsee ESF:n seuramajan itäpuolella, Pentalan saaren itäpuolella.

Maalilinjan suunnan määrittävät itäpäässä oranssinvärinen poiju ja länsipäässä maissa oleva valkoinen tanko. Maalilinjan pituuden rajoittaa länsipäässä punakeltainen lippu. Katso karttaluonnos liite 3.

Kilpailulautakunta toteaa maaliin tulleiden veneiden maaliintuloajat, mutta myös kilpailijat velvoitetaan merkitsemään maaliintuloajan väliaikaraporttiinsa.

Pimeän aikana kilpailijat velvoitetaan valaisemaan purjenumeronsa ylittäessään maalilinjan.

12. VAIHTOEHTOISET RANGAISTUKSET

KILPAILUSSA PÄTEE SÄÄNNÖN 44.3 MUKAINEN RANGAISTUS

Koskee kilpailussa noudatettavia sääntöjä vastaan tehtyjä rikkeitä, joista seuraa hylkääminen.

SEURAUKSET.

Protestilautakunnalla on mahdollisuus tuomita seuraavia rangaistuksia:

-Jos vene rikkoo jotain osan 4 tai 6 sääntöä, tuomaristo voi harkintansa mukaan korvata hylkäämisrangaistuksen 1-6 sijan huononnuksella

-Säännön 29.1 rikkomisesta seuraa sijoituksen huonontaminen kuudella (6) sijalla.

- Väliaikaraportoinnin suorittamatta jättäminen VHF:llä aiheuttaa sijoituksen huonontamisen yhdellä sijalla jokaisesta puuttuvasta väliaikaraportista.

13. PROTESTIT

Protestit on jätettävä ESF:n Pentalan kilpailutoimistoon yhden (1) tunnin kuluessa protestoivan veneen maaliintulosta.

Mahdolliset protestit käsitellään EMK:n kilpailutoimistossa, Haukilahden Satamassa, sunnuntaina 9.6.2002 klo 18.00 alkaen. Puh: 412 8145

14. MERIPELASTUS JA KESKEYTTÄMINEN

Meripelastusseuran alus, WILHELM WAHLFORS, radiokutsu OIWW, kiertää kilpailijoiden mukana Luodematalalta Suursaaren ympäri. Tämä alus koordinoi pelastustyöt Venäjän puolella.

Muissa tapauksissa käyttäkää VHF-kanavaa 16.

Keskeyttäneen veneen tulee ilmoittaa asiasta välittömästi kilpailutoimistoon

(tai kilpailupäällikölle).

Puhelinnumerot löydät kohdasta 3.

MUUALTA KUIN KILPAILUREITIN MUKAISESTA PAIKASTA SISÄISILLE ALUEVESILLE TULLEIDEN KESKEYTTÄNEIDEN, TULEE ILMOITTAUTUA LÄHIMMÄLLE MERIVARTIOASEMALLE.

Jos keskeyttäminen tapahtuu Venäjän aluevesillä on otettava yhteys pelastusalus WILHELM WAHLFORSIIN VHF-kanavalla 77 tai 16 tai Puh: 0400 254 473 tai 040 5581 230 ja palattava Luodematalan kääntömerkin kautta Suomen aluevesille, sekä raportoitava VHF-kanavalla 77 Luodematalan ohittaminen.

KILPAILIJAT OSALLISTUVAT OMALLA VASTUULLAAN.

15. MOOTTORIN KÄYTTÖ AKUN LATAUSTA VARTEN

Moottorin käyttö akkujen latausta varten on sallittu, tällöin moottorin vaihteisto on oltava kytkettynä vapaalle. Moottorin käyttöajoista on raportoitava raporttikaavakkeeseen.

16. TULOKSET

Tulokset ovat nähtävillä EMK:n kilpailutoimiston virallisella ilmoitustaululla sunnuntaina 9.6.2002 kello 19.00 jälkeen. Tulokset lasketaan Pentalassa. Alustavia tuloksia pyritään päivittämään ilmoitustaululle sitä mukaa kun veneitä saapuu maaliin.

17. PALKINTOJEN JAKO

Palkintojen jako tapahtuu tiistaina 11.6.2002 kello 19.00. Paikkana on EMK:n Ravintola Haukilahden Paviljonki. Osoite: Mellstenintie 12. Toivotamme kaikki osallistujat miehistöineen tervetulleiksi palkintojenjakotilaisuuteen.

18. LIITTEET

Liite 1. Karttaluonnos kilpailuradoista A ja B

Liite 2. Karttaluonnos lähtöalueesta.

Liite 3. Karttaluonnos maalialueesta.

Liite 4. Tuuli-, väliaika- ja moottorinkäyttöraportti

Liite 5. Kilpailuohjelma

Liite 6. Lomake veneen katsastamisesta vuonna 2002 ja

lopullinen miehistöluettelo

Huom! Liitteet postitetaan kilpailijoille lopullisten kilpailuohjeiden mukana.