Päiviä jäljellä:
 

Kilpailukutsu

Etusivu
Kilpailuorganisaatio
Historia
Kilpailukutsu ja
aikataulu
Kilpailuohjeet
Radat
Ilmoittaudu
Ruokatilaukset
Tulokset
Kuvagalleria
Linkit

Copyright 2002
Espoo-Suursaari Race
Kilpailukutsu

KILPAILUKUTSU
AVOMERIPURJEHDUSKILPAILUUN
ESPOO-SUURSAARI RACE 7.-9.6.2002

Espoo-Suursaari Race-toimikunta toivottaa
Sinut tervetulleeksi vuoden 2002 kilpailuun.

JÄRJESTÄVÄT SEURAT
Espoon Merenkävijät EMK
Espoon Pursiseura EPS
Esbo Segelförening ESF
Kivenlahden Venekerho KLV

SÄÄNNÖT

Kilpailussa noudatetaan ISAF:n voimassa olevia kansainvälisiä kilpapurjehdussääntöjä Suomen Purjehtijaliiton (SPL) lisäyksin, IMS-määräyksiä sekä Suomessa voimassa olevaa LYS-sääntöä.

LUOKKAJAKO

IMS/ORC Club: Avomeripurjehtijat ry:n luokkajaon mukaan. ORC Club veneille ei lasketa IMS-Ranking pisteitä.

LYS: 2-4 luokkaa venemäärästä riippuen sekä Avoin luokka

Järjestäjät pidättävät itsellään oikeuden luokkajakojen muutoksiin.

RANKING

IMS-luokkien veneille purjehdus on Avomeripurjehtijat ry:n rankingkilpailu. (Ei koske ORC Club veneitä!)

KATSASTUS

Veneen tulee olla katsastettu luokkaan 2 vuonna 2002.

Veneessä tulee olla toimiva VHF, jonka antenni on asennettu väh. 2 m kannen yläpuolelle. Raportoimatta jättämisestä rangaistaan yhden sijan huononnuksella ilman erillistä protestikäsittelyä.

Veneessä tulee myös olla varavalot (esim. vihr./pun. taskulamppu) sekä elämänlangat ja turvavaljaat.

Lisäksi suositellaan pelastuslauttaa. Veneille voidaan suorittaa turvakatsastus ennen ja jälkeen kilpailun.

LÄHTÖ

Lähtö tapahtuu Espoon Haukilahdesta. Ensimmäinen lähtö perjantaina 7.6.2002 klo 19.00.

KILPAILUOHJEET

Kilpailuohjeet jaetaan torstaina 6.6.2002 klo 18-20 ja perjantaina 7.6.2002 klo 14 alkaen kilpailukansliasta EMK:lla Espoon Haukilahdessa. Alustavat ohjeet postitetaan osanottajille viimeistään 31.5.2002

KIPPARIKOKOUS

Kipparikokous pidetään kilpailukanslian edustalla Haukilahdessa perjantaina 7.6.2002 klo 17.50.

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen tapahtuu oheista lomaketta käyttäen KLV:n kansliaan, Marinsatamantie 3 tai PL 10, 02321 Espoo tai fax 09-8195 2590. Ilmoittautua voi myös internetin kautta osoitteessa: www.espoosuursaarirace.org

Viimeinen ilmoittautumispäivä on perjantai 24.5.2002.

Osallistumismaksu on 60 euroa kun maksu tapahtuu viimeistään keskiviikkona 1.5.2002, sen jälkeen osallistumismaksu on 80 euroa.

Peruttaessa kilpailuun osallistuminen, Ilmoittautumismaksua ei palauteta 31.5.2002 jälkeen. Peruutuksen tapahduttua tätä ennen, palautetaan maksettu summa, josta vähennämme

20 euroa toimistokuluina. Maksu suoritetaan vain tiliä Sampo 800017-70763283 käyttäen. Maksulomakkeessa on esitet-tävä vähintään veneen purjenumero ja kipparin nimi.

Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu suoritetaan erikseen. Ilmoittautuminen on virallinen vasta kun maksu on suoritettu.

MITTAKIRJAT

Voimassa oleva mittakirja ja mahdollinen LYS-todistus toimitettava KLV:n toimistoon viimeistään maanantaina 3.6.2002 klo.18.00. LYS-taulukosta puuttuvilla sekä stan-dardista poikkeavilla LYS-veneillä tulee olla LYS-todistus.

RATA

Suuremmat IMS/ORC Club ja LYS-luokat sekä Avoin luokka: Lähtö Miessaaren selältä Haukilahden eteläpuolelta, Helsingin majakka, Kotkan portti (Kotkan majakka), Suursaari, Kotkan portti, Helsingin majakka, edelleen maaliin ESF:lle Pentalaan. Pituus n. 169 mpk.

Muut luokat eivät kierrä Helsingin majakkaa, pituus n. 158 mpk. Tarkka rataselostus kilpailuohjeissa.

SÄÄNTÖJEN RIKKOMINEN

Rikkomuksia ISAF:n kilpapurjehdussääntöjen osaa 2 vastaan noudatetaan sääntöä 64 ja kilpailuohjeiden mukaisia vaihtoehtoisia rangaistuksia.

PURJEHDUS PIMEÄN AIKANA

Pimeän aikana (klo 23.00-04.00) kilpapurjehdus-sääntöjen kulkuoikeuksia koskevat osat korvataan meriteiden sääntöjen vastaavilla määräyksillä.

MAINONTA

Noudatetaan ISAF:n Purjehduksen kilpailusääntöjen liite 1 ja SPL:n määräyksiä. Järjestäjät voivat vaatia että osallistujat kiinnittävät mainoksia veneisiin.

PASSIT JA VIISUMIT

Jokaisella osallistujalla on oltava mukana voimassa-oleva passi. Järjestäjät ovat anoneet lupaa kiertää Suursaari ilman viisumivaatimuksia. Mikäli anomusta ei hyväksytä, joudutaan viisumit anomaan ja siitä ilmoitetaan osanottajille.

SATAMAJÄRJESTELYT

Ulkopaikkakuntalaisilla on mahdollisuus pitää veneensä viikko ennen ja jälkeen kilpailun joko EMK:n, ESF:n, EPS:n tai KLV:n satamassa.

PALKINNOT

Palkinnot jaetaan SPL:n palkintokaavan mukaan.

Palkintojenjako: Tiistaina 11.6.2002 klo 19.00.

Paikka ilmoitetaan kilpailuohjeissa.

LISÄTIEDOT

TÄVLINGSINBJUDAN
TILL HAVSKAPPSEGLINGEN
ESBO - HOGLAND RACE 7-9.6 2002

Arrangörskommittén för Esbo-Hogland Race
önskar Dej välkommen till tävlingen 2002.

ARRANGÖRSFÖRENINGAR
Espoon Merenkävijät EMK
Espoon Pursiseura EPS
Esbo Segelförening ESF
Kivenlahden Venekerho KLV

REGLER

Tävlingen seglas enligt de gällande internationella kappseglingsreglerna (ISAF) med Finlands Seglarförbunds (FSF) tillägg, IMS-bestämmelserna och den i Finland gällande LYS-regeln.

KLASSINDELNING

IMS/ORC Club: enl. Havskappseglarna rf:s klassindelning.
ORC Club båtarna får inte IMS rankingpoäng.
LYS: 2-4 klasser beroende på antal båtar, Öppen klass.

Seglingsnämden förbehåller sig rätten att ändra klassindelningen.

RANKING

För IMS-klasserna har seglingen Havskappseglarna rf:s rankingstatus. (Gäller inte ORC Club båtarna)

BESIKTNING

Båten skall vara besiktigad i klass 2 år 2002.

Båten skall ha en fungerande VHF med antenn monterad minst 2 m över däck.

En båt som inte rapportera rundningar kommer att utan förhandling bestraffas med försämring av resultatet med en placering.

Båten skall ha reservlanternor (t.ex. grön/röd ficklampa), däckssäkerhetslinor och säkerhetsselar.

Dessutom rekommenderas livflotte.

Båtarna kan säkerhetsgranskas före och efter seglingen.

START

Starten sker i Gäddvik i Esbo. Första start fredagen den 7.6 2002 kl. 19.00.

SEGLINGSFÖRESKRIFTER

Föreskrifterna delas ut torsdagen den 6.6 2002 kl. 18-20 och fredagen den 7.6 2002 från kl. 14 i EMK:s tävlingskansli i Gäddvik, Esbo. Preliminära föreskrifter postas till deltagarna senast den 31.5.2002.

SKEPPARMÖTE

Skepparmöte hålls utanför tävlingskansliet i Gäddvik fredagen den 7.6 2002 kl. 17.50.

ANMÄLAN

Anmälan sker på bifogade blankett till KLV:s kansli, Marishamnsvägen 3 eller PB 10, 02321 Esbo eller fax 09-8195 2590. Man kan också anmäla sej via Internet på adress: www.espoosuursaarirace.org.

Sista anmälningsdag är fredag 24.5 2002.

Deltagaravgiften är 60 euro då betalningen sker senast onsdag 1.5 2002, därefter är avgiften 80 euro.

Om anmälan annulleras efter 31.5 2002, returneras anmälningsavgiften inte. Sker annulleringen tidigare returneras betald avgift, med avdrag av 20 euro i kansliavgift.

Avgiften betalas endast till Sampo 800017-70763283. På betalningsblanketten bör framgå minst båtens segelnummer och skepparens namn.

Anmälan och betalning sker skilt för sig.

Anmälan är giltig först när inbetalningen skett.

MÄTBREV

Giltigt mätbrev och eventuellt LYS-certifikat skall vara KLV:s kansli tillhanda senast måndagen den 3.6 2002 kl. 18.00. LYS båtar som inte finns i LYS tabellen, eller avviker från standardbåt, skall ha LYS certifikat.

BANA

Större IMS/ORC Club och LYS klasserna och öppna klassen:

Start på Karlöfjärden söder om Gäddvik, Helsinki kassunfyr, Kotka port (Kotka fyr), Hogland, Kotka port, Helsinki kassunfyr, i mål vid ESF på Pentala.

Längd ca 169 Nm.

Övriga klasser rundar ej Helsingfors kassunfyr.

Längd ca 158 Nm.

Noggrann banbeskrivning finns i seglingsföreskrifterna.

BROTT MOT REGLERNA

Vid brott mot regler i ISAF:s kappseglingsreglers del 2 tillämpas regel 64 och alternativa straff enligt seglingsföre-skrifterna.

SEGLING EFTER MÖRKRETS INBROTT

I mörker (kl. 23.00-04.00) ersätts ISAF:s kappseglingsreglers regler om rätt till väg med sjövägsreglernas motsvarande bestämmelser.

REKLAM

Följes ISAFS:s kappseglingsreglers appendix 1 och FSF:s bestämmelser.

Arrangörerna förbehåller sej rätten att fordra att deltagarna för tävlingssponsorernas reklamer.

PASS OCH VISUM

Alla deltagare skall ha giltigt pass med sej. Arrangörerna har anhållit om att få runda Hogland utan visum. Ifall anhållan avslås, måste visum ansökas. Deltagarna meddelas i så fall om detta.

HAMNARRANGEMANG

Båtar som kommer längre ifrån kan erhålla hamnplats hos EMK, ESF, EPS eller KLV en vecka före och efter tävlingen.

PRIS

Pris utdelas enligt SFS:s prisformel.

Prisutdelningen: tisdagen den 11.6 2002 kl. 19.00

Platsen meddelas i seglingsföreskrifterna.

INFORMATION

INVITATION FOR OFFSHORE RACE
ESPOO-SUURSAARI RACE 8-10.6.2001

The official invitation and notice of race will updated during February 2002.

På Svenska
In English